Braamsluiper Sylvia curruca

Eerste waarneming:

  26-04-1984
  Oostvaardersplassen

Status:

  Algemeen
  Soort

Braamsluipers komen tijdens het broedseizoen in grote delen van Europa voor, waaronder in Nederland en BelgiŽ. De braamsluiper geeft de voorkeur aan gebieden met een hogere begroeiing en mijdt terreinen met slechts hier en daar een struik. Hij komt veelal voor aan bosranden, tuinen, parken, maar ook in de bergen boven de bosgrens in de bergdennen. Door hoofdzakelijk in Oost-Afrika, juist ten noorden van de evenaar, te overwinteren, ontkwam de braamsluiper aan het lot dat zo vele grasmussen tijdens de ernstige droogten van 1968-1969 in de Sahara trof.

18 september 2021, Braamsluiper, Lauwersoog

  • 20131012_Braamsluiper_2_Texel
  • 20131012_Braamsluiper_3_Texel
  • 20131012_Braamsluiper_4_Texel
  • 20131012_Braamsluiper_Texel
  • 20131012_Braamsluiper_call_Texel
  • 20210918_Braaamsluiper_Lauwersmeer