Fitis

Phylloscopus trochilus - Willow Warbler

  Algemeen

Eerste waarneming: 26-04-1984, Oostvaardersplassen

De Fitis komt tijdens het broedseizoen (maart tot augustus) in geheel Midden- en Noord-Europa voor, met uitzondering van IJsland. Ook in Nederland en België zijn de vogels waar te nemen. De Fitis is een trekvogel. Hij overwintert in Afrika ten zuiden van de Sahara, een hele trek dus, en in tegenstelling tot de Tjiftjaf die slechts tot het Middellandse Zeegebied trekt en in zachte winters zelfs gewoon helemaal niet wegtrekt. De Fitis arriveert begin april in Nederland, duidelijk later dan de Tjiftjaf. (Bron: Wikipedia)

Waarnemingen

9 oktober 2010, Fitis, Texel

  • 20101009_Fitis_Texel
  • 20130718_Fitis_Fochteloërveen
  • 20181012_Fitis_Texel
  • 20201014_Fitis_Loodsmansduin-Texel
  • 20201014_Fitis_Loodsmansduin-Texel_02
  • 20201014_Fitis_Loodsmansduin-Texel_03