Fluiter Phylloscopus sibilatrix

Eerste waarneming:

  05-06-1990
  Roden

Status:

  Vrij Algemeen
  Soort

De Fluiter komt tijdens het broedseizoen in grote delen van West-, Noord- en Oost-Europa voor, waaronder in Nederland en België. Hij broedt vooral in hoogopgaand en schaduwrijk, open bos, vaak op hellingen. Het is een uitgesproken trekvogel die broedt in Europa en in het najaar over de Sahara naar Midden-Afrika trekt om te overwinteren. (Bron: Wikipedia)


geen images aanwezig