Krooneend

Netta rufina - Red-crested Pochard

  Vrij Algemeen

Eerste waarneming: 25-08-1992, Oostvaardersplassen

Waarnemingen

Warning: No images in specified directory. Please check the directory!

Debug: specified directory - https://www.bitsonbirds.nl/images//Fotomappen/Vogels/Eenden/Krooneend