Casarca

Tadorna ferruginea - Ruddy Shelduck

  Vrij Algemeen

Eerste waarneming: 01-08-1992, Steile Bank

Waarnemingen

  • 20090905_Casarcas_Lauwersmeer