Ruigpootuil

Aegolius funereus - Boreal Owl

  Zeer Zeldzaam

Eerste waarneming: 11-04-1999, Norg

Soort ('Tengmalm's Owl') broedt van Noorwegen, Wallonië en Frankrijk oostwaarts in Europa en Azië een verwante soort broedt in noordelijk Noord-Amerika ('Boreal Owl' Aegolius richardsoni).

Waarnemingen

15 maart 2008, Ruigpootuil, Schoonloo

  • 20080315_Ruigpootuil_Schoonloo