Dunbekmeeuw

Chroicocephalus genei - Slender-billed Gull

  Zeer Zeldzaam

Eerste waarneming: 06-05-2006, Enkhuizen

Broedt in veranderlijk (dynamisch) kusthabitat voornamelijk langs (noord)kusten van Middellandse, Zwarte en Kaspische Zee en verder zuid- en oostwaarts tot noordwestelijk India en oostelijk Kazachstan; dichtstbijzijnde kolonies in Zuidoost-Frankrijk en Noord-Italië. Overwintert verder zuidelijk.

Waarnemingen

6 mei 2006, Pa zoekend naar Dunbekmeeuw, Enkhuizen

  • 20060506_Dunbekmeeuw_Enkhuizen