Temmincks Strandloper Calidris temminckii

Eerste waarneming:

  10-05-1988
  Lauwersmeer

Status:

  Vrij Algemeen
  Soort

geen images aanwezig