Aalscholver

Phalacrocorax carbo - Great Cormorant

  Algemeen

Eerste waarneming: 26-04-1984, Oostvaardersplassen

Waarnemingen

23 januari 2021, Aalscholver, Brouwersdam

  • 20030910_Aalscholver_Hoogeveen
  • 20210123_Aalscholver_Brouwersdam