Purperreiger

Ardea purpurea - Purple Heron

  Vrij Algemeen

Eerste waarneming: 01-08-1992, Oostvaardersplassen

Waarnemingen

geen images aanwezig