Noordse Stormvogel

Fulmarus glacialis - Northern Fulmar

  Vrij Algemeen

Eerste waarneming: 17-08-1994, Noordwijk Aan zee

Waarnemingen

geen images aanwezig