Noordse Stormvogel Fulmarus glacialis

Eerste waarneming:

  17-08-1994
  Noordwijk Aan zee

Status:

  Vrij Algemeen
  Soort

geen images aanwezig