Mijn Nederlandse Lijst (Libellen)

Hieronder vind je mijn officiële lijst van alle libellen en juffers die ik sinds 1982 in Nederland heb waargenomen. Tussen haakjes staan de datum en waarnemingsplaats van de eerste waarneming. 

Beekjuffers - Calopterygidae

- Weidebeekjuffer - Calopteryx splendens - (02-06-2006, Assen)

- Bosbeekjuffer - Calopteryx virgo - (17-07-2019, Geuldal - Zuid van Epen)

Pantserjuffers - Lestidae

- Gewone Pantserjuffer - Lestes sponsa - (06-08-2006, Fochteloerveen)

- Tangpantserjuffer - Lestes dryas - (17-07-2020, Nijkerk - Landgoed Appel)

- Zwervende Pantserjuffer - Lestes barbarus - (17-07-2020, Nijkerk - Landgoed Appel)

- Tengere Pantserjuffer - Lestes virens - (25-08-2006, Vilt)

- Houtpantserjuffer - Lestes viridis - (22-08-2006, Eijsder beemden)

- Bruine Winterjuffer - Sympecma fusca - (19-05-2007, Noordwijk - Noordduinen - De Blink)

- Noordse Winterjuffer - Sympecma paedisca - (16-05-2021, Weerribben - Woldlakebos)

Waterjuffers - Coenagrionidae

- Lantaarntje - Ischnura elegans - (04-06-2006, Assen)

- Watersnuffel - Enallagma cyathigerum - (21-05-2006, Fochteloerveen)

- Variabele Waterjuffer - Coenagrion pulchellum - (23-05-2007, Kalenberg)

- Azuurwaterjuffer - Coenagrion puella - (13-05-2007, Loon)

- Speerwaterjuffer - Coenagrion hastulatum - (13-06-2021, Haaksbergerveen)

- Maanwaterjuffer - Coenagrion lunulatum - (04-05-2007, Fochteloerveen)

- Grote Roodoogjuffer - Erythromma najas - (09-06-2019, Weerribben)

- Kanaaljuffer - Erythromma lindenii - (02-08-2020, Ypelo - De Doorbraak)

- Vuurjuffer - Pyrrhosoma nymphula - (09-05-2006, Bovensmilde)

- Koraaljuffer - Ceriagrion tenellum - (12-07-2006, Dwingelderveld)

Breedscheenjuffers - Platycnemididae

- Blauwe Breedscheenjuffer - Platycnemis pennipes - (13-05-2007, Loon)

Glazenmakers - Aeshnidae

- Paardenbijter - Aeshna mixta - (23-09-2005, Lauwersoog)

- Zuidelijke Glazenmaker - Aeshna affinis - (13-08-2020, Fochteloerveen)

- Vroege Glazenmaker - Aeshna isoceles - (15-07-2018, Weerribben)

- Blauwe Glazenmaker - Aeshna cyanea - (20-09-2006, Bovensmilde)

- Groene Glazenmaker - Aeshna viridis - (15-07-2018, Weerribben)

- Venglazenmaker - Aeshna juncea - (16-09-2006, Bovensmilde)

- Grote Keizerlibel - Anax imperator - (23-07-2006, Broekhuizen)

- Zuidelijke Keizerlibel - Anax parthenope - (17-07-2019, Berg - Groeve Blom)

- Zadellibel - Anax ephippiger - (14-10-2018, Texel)

- Glassnijder - Brachytron pratense - (16-05-2021, Weerribben - Woldlakebos)

Rombouten - Gomphidae

- Beekrombout - Gomphus vulgatissimus - (01-06-2020, Oudemolen)

- Plasrombout - Gomphus pulchellus Selys - (01-06-2020, Tynaarlo - Zwijnmaden)

- Rivierrombout - Gomphus flavipes - (24-06-2020, Zalk)

Glanslibellen - Corduliidae

- Smaragdlibel - Cordulia aenea - (30-04-2007, Fochteloerveen)

- Gevlekte Glanslibel - Somatochlora flavomaculata - (24-07-2020, Weerribben - Woldlakebos)

Korenbouten - Libellulidae

- Viervlek - Libellula quadrimaculata - (11-06-2006, Fochteloerveen)

- Platbuik - Libellula depressa - (11-06-2006, Fochteloerveen)

- Bruine Korenbout - Libellula - (23-05-2007, Kalenberg)

- Gewone Oeverlibel - Orthetrum cancellatum - (11-06-2006, Fochteloerveen)

- Beekoeverlibel - Orthetrum coerulescens - (13-06-2021, Vaassen - Korte Broek)

- Zuidelijke Oeverlibel - Orthetrum brunneum - (18-07-2019, Sint Petersberg)

- Venwitsnuitlibel - Leucorrhinia dubia - (07-06-2020, Venebos)

- Noordse Witsnuitlibel - Leucorrhinia rubicunda - (21-05-2006, Fochteloerveen)

- Gevlekte Witsnuitlibel - Leucorrhinia pectoralis - (09-06-2019, Weerribben)

- Sierlijke Witsnuitlibel - Leucorrhinia caudalis - (09-06-2019, Weerribben)

- Zwarte Heidelibel - Sympetrum danae - (12-07-2006, Dwingelderveld)

- Bandheidelibel - Sympetrum pedemontanum - (23-07-2006, Broekhuizen)

- Bloedrode Heidelibel - Sympetrum sanguineum - (21-07-2006, Bovensmilde)

- Kempense Heidelibel - Sympetrum depressiusculum - (15-07-2018, Weeribben)

- Geelvlekheidelibel - Sympetrum flaveolum - (05-08-2006, Fochteloerveen)

- Zwervende Heidelibel - Sympetrum fonscolombii - (22-06-2019, Wateren - Grenspoel)

- Bruinrode Heidelibel - Sympetrum striolatum - (09-10-2006, Texel)

- Steenrode Heidelibel - Sympetrum vulgatum - (12-07-2006, Bovensmilde)

- Zuidelijke Heidelibel - Sympetrum meridionale - (17-07-2020, Zeewolde)

- Vuurlibel - Crocothemis erythraea - (15-07-2018, Weerribben)