Gewone Grootoorvleermuis Plecotus auritus

Eerste waarneming:

  20-11-2021
  Diependal

Status:

  Vrij Algemeen
  Soort

Taxonomie

Groep: Gewervelden  Vertebrata
Klasse: Zoogdieren  Mammalia
Orde: Vleermuizen  Chirotera
Familie: Gladneuzen  Vespertitinoidae
Soort: Gewone Grootoorvleermuis  Plecotus auritus

De grootoorvleermuis heeft een voorkeur voor gedeeltelijk open loof- en naaldbossen. Ook komt hij voor in parken en tuinen. De grootoorvleermuis komt in het grootste deel van Europa voor. Aziatische populaties die tot deze soort zijn gerekend, worden nu in verschillende andere soorten geplaatst. Ze zijn aan te treffen in bomen, torens, stallen en kelders. In Nederland komen ze algemeen voor, maar zijn ze niet talrijk. In Vlaanderen is het de algemeenste soort op kerkzolders, maar de aantallen lijken te dalen. (Bron: Wikipedia)

20 november 2021, Gewone Grootoorvleermuis, Diependal

 

  • 20211120_Gewone Grootoorvleermuis_Diependal