Gewone Grootoorvleermuis

Plecotus auritus -

  Vrij Algemeen

Eerste waarneming: 20-11-2021, Diependal

De grootoorvleermuis heeft een voorkeur voor gedeeltelijk open loof- en naaldbossen. Ook komt hij voor in parken en tuinen. De grootoorvleermuis komt in het grootste deel van Europa voor. Aziatische populaties die tot deze soort zijn gerekend, worden nu in verschillende andere soorten geplaatst. Ze zijn aan te treffen in bomen, torens, stallen en kelders. In Nederland komen ze algemeen voor, maar zijn ze niet talrijk. In Vlaanderen is het de algemeenste soort op kerkzolders, maar de aantallen lijken te dalen. (Bron: Wikipedia)

20 november 2021, Gewone Grootoorvleermuis, Diependal

 

  • 20211120_Gewone Grootoorvleermuis_Diependal