Fluiter

Phylloscopus sibilatrix - Wood Warbler

  Vrij Algemeen

Eerste waarneming: 05-06-1990, Roden

De Fluiter komt tijdens het broedseizoen in grote delen van West-, Noord- en Oost-Europa voor, waaronder in Nederland en België. Hij broedt vooral in hoogopgaand en schaduwrijk, open bos, vaak op hellingen. Het is een uitgesproken trekvogel die broedt in Europa en in het najaar over de Sahara naar Midden-Afrika trekt om te overwinteren. (Bron: Wikipedia)

Waarnemingen

geen images aanwezig