Steppeklapekster

Lanius lahtora pallidirostris - Steppe Grey Shrike

  Zeer Zeldzaam

Eerste waarneming: 28-10-2012, Texel

Ondersoort van Aziatische Klapekster - Lanius lahtora - Asian Grey Shrike
Broedt en overwintert van noord-oostelijk Kaspisch-Zeegebied en Afghanistan oost tot in Mongolië overwintert ook in Zuidwest-Azië en Noordoost-Afrika.

Waarnemingen

-> 28-10-2012, Texel - Buitendijk

28 oktober 2012, Steppeklapekster, Texel

  • 20121028_Steppeklapekster_Texel_01
  • 20121028_Steppeklapekster_Texel_02
  • 20121028_Steppeklapekster_Texel_03
  • 20121028_Steppeklapekster_Texel_04
  • 20121028_Steppeklapekster_Texel_05
  • 20121028_Steppeklapekster_Texel_06