Grijskopspecht

Picus canus - Grey-headed Woodpecker

  Zeer Zeldzaam

Eerste waarneming: 09-05-2000, Oosterbeek

Nominaat broedt en overwintert van Frankrijk, Wallonië en Zuid-Scandinavië tot in West-Siberië.

Waarnemingen

geen images aanwezig