Bastaardarend

Clanga clanga - Greater Spotted Eagle

  Zeer Zeldzaam

Eerste waarneming: 31-08-1997, Lauwersmeer

Dichtstbijzijnde broedgebieden vanaf Polen tot in het oosten van Azië en Noordoost-China; overwintert in Afrika, lokaal in Zuid-Europa.

Waarnemingen

geen images aanwezig