Tureluur

Tringa totanus - Common Redshank

  Algemeen

Eerste waarneming: 26-04-1984, Oostvaardersplassen

Waarnemingen

geen images aanwezig