Zwarte Ruiter

Tringa erythropus - Spotted Redshank

  Vrij Algemeen

Eerste waarneming: 26-04-1984, Oostvaardersplassen

Waarnemingen

geen images aanwezig