Goudplevier

Pluvialis apricaria - European Golden Plover

  Algemeen

Eerste waarneming: 26-04-1984, Oostvaardersplassen

Rond 1900 broedde de Goudplevier in Nederland in kleine aantallen in de heidegebieden van de Peel en in Drenthe. Mede door ontginningsactiviteiten is hij als broedvogel sinds de jaren 1930 in Nederland uitgestorven, daarom staat de vogel op de Rode Lijst. In Nederland en België zijn Goudplevieren het meest in het voorjaar (maart-april) en in het najaar (september-november) te zien. Deze trekvogels broeden 's zomers in Scandinavië en Rusland. (Bron: Wikipedia)

Waarnemingen

27 september 2020, goudplevier, Lauwersmeer

  • 20200927_Goudplevier_Lauwersmeer
  • 20200927_Goudplevier_Lauwersmeer_02
  • 20200927_Goudplevier_Lauwersmeer_03