Grote Zilverreiger

Ardea alba - Western Great Egret

  Vrij Algemeen

Eerste waarneming: 26-04-1984, Oostvaardersplassen

Waarnemingen

geen images aanwezig