Mijn Buitenlandse Lijst - Dieren (zonder Vogels)

Hieronder vind je mijn lijst met alle in het buitenland waargenomen Dieren (zonder Vogels) die ik niet in Nederland heb gezien.

Beverratten - Myocastoridae

   Beverrat - Myocastor coypus - (15-06-2022, Trévou-Tréguignec, Frankrijk)

A16 = Algemeen Z16 = Zeldzaam
VA16 = Vrij algemeen ZZ16 = Zeer zeldzaam
PR16 = Progressief Onb16 = Onbekend