Tjiftjaf

Phylloscopus collybita - Common Chiffchaff

  Algemeen

Eerste waarneming: 26-04-1984, Oostvaardersplassen

De Tjiftjaf komt in heel Europa voor, met uitzondering van Noord-Schotland, Zuid-Zweden en IJsland. Verder komt de Tjiftjaf voor in Noord-Azië tot ongeveer 70░ NB en er zijn ge´soleerde populaties in Noordwest Afrika en Noord- en West-Turkije en het noordwesten van Iran. Het is een trekvogel. De vogels die in Midden- en Noord-Europa broeden, overwinteren in Zuid-Europa en de noordelijke helft van Afrika. De Noord-Aziatische vogels overwinteren in tropisch Azië. (Bron Wikipedia)

Waarnemingen

4 oktober 2015, Tjiftjaf, Eemshaven

  • 20141016_Tjiftjaf_Texel
  • 20151004_Tjiftjaf_Eemshaven