Groene Specht

Picus viridis - European Green Woodpecker

  Vrij Algemeen

Eerste waarneming: 01-06-1990, Oostvaardersplassen

Waarnemingen

geen images aanwezig