Groenpootruiter

Tringa nebularia - Common Greenshank

  Vrij Algemeen

Eerste waarneming: 15-08-1986, Lauwersmeer

 

geen images aanwezig