Rosse Waaierstaart

Cercotrichas galactotes
Rosse Waaierstaart, 26 september 2013, Petten

De nominaat broedt in zuidelijk Spanje en in Noord-Afrika van Marokko tot Egypte en verder oostelijk tot in het zuidwesten van Syrië.

De soort overwintert in de Sahelzone van tropisch Afrika.

Eerste Waarneming: 26 september 2013

Waarnemingsplaats: Petten