Kuifleeuwerik

Galerida cristata
Kuifleeuwerik, 11 januari 2020, Apeldoorn

De Kuifleeuwerik is van oorsprong een bewoner van steppen en woestijnachtige gebieden. Hij komt voor in Afrika, Azië en vrijwel geheel Europa met uitzondering van het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Scandinavië en Noord-Rusland. De soort neemt in West-Europa snel in aantal af. Hij was in de Lage Landen vooral te vinden in de zeereep, aan stads- en dorpsranden, op braak liggende terreinen, vuilnisbelten en dergelijke.

Eerste Waarneming: 2 maart 1993

Waarnemingsplaats: IJmuiden

Vervolgwaarnemingen (o.a.):

  • 11 januari 2020, Apeldoorn