Dwerggors

Emberiza pusilla
Dwerggors, 28 januari 2017, Ganzenpoel

De soort broedt in de Euraziatische taiga, van Finland oostwaarts tot in Siberië en overwintert in het noorden van India, zuidoost China en het noorden van Zuidoost-Azië. Het leefgebied bestaat uit open plekken in het bos en ook montaan berkenbos met verspreid staande sparren, vaak in de buurt van water.

Eerste Waarneming: 8 oktober 2003

Waarnemingsplaats: Texel