Balkanbaardgrasmus

Sylvia cantillans
Balkanbaardgrasmus, 9 oktober 2010, Texel

Ondersoort S c albistriata broedt in uiterst Noordoost-Italië verder zuidelijk langs de Noord-Adriatische kust tot Albanië en oostelijk tot Zuid-Bulgarije, Griekenland, en West-Turkije, tevens in Zuidwest-Roemenië. Ondersoort S c cantillans broedt in het grootste deel van Italië. De soort overwintert in de centrale- en oostelijke Sahelzone, vanaf Oost-Mali oostelijk tot Noordwest-Sudan.

Eerste Waarneming: 30 april 2000

Waarnemingsplaats: Maasvlakte

Vervolgwaarnemingen:

  • 9 oktober 2010, Texel