Siberische Braamsluiper

Sylvia althaea blythi
Siberische Braamsluiper, 29 december 2013, Eemshaven

Siberische Braamsluiper S a blythi broedt in Siberië van de Ob oostwaarts, zuid tot de noordelijke Altai en oost tot in noordelijk Mongolië, en overwintert zuidelijk in Azië, mogelijk in Arabië of op het Indische Subcontinent. 

Eerste Waarneming: 29 december 2013

Waarnemingsplaats: Eemshaven

Vervolgwaarnemingen:

  • 2 maart 2014, Culemborg