Ruigpootuil

Aegolius funereus
Ruigpootuil, 15 maart 2008, Schoonloo

Soort ('Tengmalm's Owl') broedt van Noorwegen, Wallonië en Frankrijk oostwaarts in Europa en Azië; een verwante soort broedt in noordelijk Noord-Amerika ('Boreal Owl' Aegolius richardsoni).

Broedvogel in 1971-79 en 2008-10 in het noord-oosten van Drenthe maar mogelijk ook in andere jaren.

Eerste Waarneming: 15 maart 2008

Waarnemingsplaats: Schoonloo