Spaanse Mus

Passer hispaniolensis
Spaanse Mussen, 10 april 2009, Eemshaven

Soort broedt in Zuid-Spanje, Noord-Afrika, Sardinië, Zuidoost-Europa en Zuidwest-Azië; overwintert van Noordwest- Afrika oost tot Saudi Arabië en Noordwest-India.

Eerste Waarneming: 10 april 2009

Waarnemingsplaats: Eemshaven