Mongoolse Pieper

Anthus godlewskii
Mongoolse Pieper, 21 januari 2007, Woerden

Broedt van Zuid-Transbaikal en Oost-Mantsjoerije zuid tot Tibet; overwintert in Indisch subcontinent en in laag aantal langs Perzische Golf.

Eerste Waarneming: 21 januari 2007

Waarnemingsplaats: Woerden