Steenarend

Aquila chrysaetos
'Geen paniek' bij Steenarend, 16 februari 2002, Huis ter Heide (foto: Rommert Cazemier)

Nominaat broedt en overwintert in Europa (behalve het zuid-westen) en westelijk Siberië tot in Altai-gebergte; andere ondersoorten komen onder meer voor van Iberisch schiereiland en Noord-Afrika oost tot Iran; van Turkestan oost tot zuidwestelijk China en noordelijk India; in oostelijk Noord-Azië; en in Noord-Amerika.

Eerste Waarneming: 16 februari 2002

Waarnemingsplaats: Huis ter Heide