Dunbekmeeuw

Chroicocephalus genei
Pa kijkend naar Dunbekmeeuw, 6 mei 2006, Enkhuizen

Broedt in veranderlijk (dynamisch) kusthabitat voornamelijk langs (noord)kusten van Middellandse, Zwarte en Kaspische Zee en verder zuid- en oostwaarts tot noordwestelijk India en oostelijk Kazachstan; dichtstbijzijnde kolonies in Zuidoost-Frankrijk en Noord-Italië. Overwintert verder zuidelijk.

Eerste Waarneming: 6 mei 2006

Waarnemingsplaats: Enkhuizen