Alpengierzwaluw

Tachymarptis melba
Alpenierzwaluw, 16 november 2002, Wageningen

Broedt in zuidhelft van Europa en oost tot in India en zuid tot in Zuid-Afrika; overwintert in Afrika en India.

Eerste Waarneming: 16 november 2002

Waarnemingsplaats: Wageningen