Koningseider

Somateria spectabilis
Koningseider, 15 april 2018, Texel

Broedt langs de noordelijke arctische kusten van Europa, Noord-Amerika en Azië, behalve IJsland en Scandinavië waar mogelijk sporadisch wordt gebroed. In de winter verder zuidelijk tot Noordwest- en Noordoost-Amerika, de eilanden ten noorden van het Verenigd Koninkrijk, IJsland tot het Kamtsjatka-schiereiland, Noordoost-Rusland.

Eerste Waarneming: 30 januari 1991

Waarnemingsplaats: Harlingen


Vervolgwaarnemingen:

  • 15 april 2018, Texel;
  • 27 april 2020, Texel