Steppeklapekster

Lanius lahtora pallidirostris
Steppeklapekster, 28 oktober 2012, Texel

Ondersoort van Aziatische Klapekster, Lanius lahtora.

Broedt en overwintert van noord-oostelijk Kaspisch-Zeegebied en Afghanistan oost tot in Mongolië; overwintert ook in Zuidwest-Azië en Noordoost-Afrika.

Eerste Waarneming: 28 oktober 2012
Waarnemingsplaats: Texel