Zilvermeeuw

Larus argentatus - European Herring Gull

Individu:  RB-GB 

Waarnemingsdatum: 17-09-2003
Waarnemingsplaats: VAM Wijster

Ringdatum: 12-07-2003
Ringsplaats: Oosterkwelder, Schiermonnikoog

Warning: No images in specified directory. Please check the directory!

Debug: specified directory - http://www.bitsonbirds.nl/images/Vogels/00_Geringd/31_Meeuwen/Zilvermeeuw/RB-GB/

Mijn RingMap
Coördinaten Waarnemingsplaats (blauw): 52.788 , 6.504
Coördinaten Ringplaats (rood): 53.4804 , 6.2325

Opmerkingen:
Doel van het onderzoek is te onderzoeken hoe voormalige raapgebeiden (zilvermeeuwen-eieren) wederom door zilvermeeuwen in beslag worden genomen en wat daarvan de invloed is op andere broedvogelsoorten