Sporenkievit

Sporenkievit · Vanellus spinosus
Sporenkievit, 21 juli 2018, Wieringermeer

Sporenkievit komt verspreid voor over een breed gebied dat loopt van West- naar Oost-Afrika, maar komt plaatselijk ook voor in de zuidelijke Balkan en in delen van het Midden-Oosten. Het leefgebied bestaat uit open, spaarzaam begroeide gebieden, maar in ieder geval altijd in de buurt van water.

In West-Europa is de vogel een dwaalgast.

 

Update 11 augustus 2020 CDNA:

De veel bezochte Sporenkievit in Hollands Kroon (NH) van 16 juli t/m 8 augustus 2018 is na drie stemronden niet aanvaard. Sporenkievit wordt regelmatig gehouden en het aantal waarnemingen van escapes (of vrijgelaten in beslaggenomen vogels) in Nederland is aanzienlijk. In het verleden heeft de commissie de herkomst van eerdere gevallen van deze soort dan ook meermaals als twijfelachtig bestempeld. Er zijn tot en met 2019 minimaal 12 vogels die op basis van kwekersringen, opvallende beschadigingen en/of extreem tam gedrag (nagenoeg) bewezen ontsnapt waren, tegenover één eerder geval van een onbeschadigde en ongeringde vogel (Het Gooi NH, 1997) die destijds desalniettemin niet is aanvaard op status. De commissie heeft zo veel mogelijk Europese waarnemingen van (al of niet ontsnapte) Sporenkieviten in kaart gebracht om te bepalen of er patronen in tijd of verspreiding zijn die kunnen wijzen op regelmatig afdwalen. Weliswaar zijn er in NW-Europa relatief veel waarnemingen uit april-mei en september-oktober, maar een significant verschil hierin tussen bewezen escapes en mogelijk wilde Sporenkieviten werd niet gevonden. Omdat een dergelijk seizoenspatroon ook bij waarnemingen van ontsnapte vogels denkbaar is (alleen al vanwege variatie in waarnemersactiviteit) ontbreekt hiermee nog steeds een ‘smoking gun’ voor het voorkomen van wilde exemplaren. In november 2018 werd in Roemenië een Sporenkievit gezien die gelijkenis vertoonde met de Nederlandse vogel, maar de fotokwaliteit was onvoldoende om de twee met zekerheid te koppelen – nog los van de vraag wat het zou betekenen als dit inderdaad hetzelfde individu zou zijn geweest. Omdat aanwijzingen voor vagrancy potential zeer beperkt zijn terwijl er wel een evident ontsnappingsrisico is, heeft de CDNA dit geval niet aanvaard als wilde vogel, al was dit niet unaniem. Sporenkievit is wel een soort om goed in de gaten te houden. De soort neemt toe en lijkt het broedgebied uit te breiden. Waarnemingen van onverdacht ogende vogels in NW-Europa worden daarom met belangstelling gevolgd, en zullen bij toekomstige beoordelingen worden meegewogen.

Eerste Waarneming: 21 juli 2018
Waarnemingsplaats: Wieringermeer