Alpengierzwaluw

Tachymarptis melba - Alpine Swift

  Zeer zeldzaam

Eerste waarneming: 16-11-2002, Wageningen

Broedt in zuidhelft van Europa en oost tot in India en zuid tot in Zuid-Afrika; overwintert in Afrika en India.

16 november 2002, Alpengierzwaluw, Wageningen

 

  • 20021116_Alpengierzwaluw_Wageningen