Bronskopeend

Mareca falcata - Falcated Duck

  Zeer zeldzaam

Eerste waarneming: 25-05-1994, Lauwersmeer

Broedt in Oost-Azië overwintert zuid tot Zuid-Japan, Korea, Oost-China, Noord-Vietnam en westelijk tot Myanmar, zelden in India en Pakistan.

 

geen images aanwezig