Beflijster

Turdus torquatus - Ring Ouzel

  Vrij algemeen

Eerste waarneming: 26-04-1991, Oostvaardersplassen

 

geen images aanwezig