Tjiftjaf

Phylloscopus collybita - Common Chiffchaff

  Algemeen

Eerste waarneming: 26-04-1984, Oostvaardersplassen

 

geen images aanwezig