Eider

Somateria mollissima - Common Eider

  Vrij algemeen

Eerste waarneming: 18-02-1988, Lauwersmeer

 

geen images aanwezig