Zwarte Ruiter

Tringa erythropus - Spotted Redshank

  Vrij algemeen

Eerste waarneming: 26-04-1984, Oostvaardersplassen

 

geen images aanwezig