Grote Zilverreiger

Ardea alba - Western Great Egret

  Vrij algemeen

Eerste waarneming: 26-04-1984, Oostvaardersplassen

 

geen images aanwezig