Jaarlijsten

Jaarlijst: 2020
Aantal waargenomen soorten: ( 231 )
# Soort Datum Plaats
1Huismus04-01-2020Bovensmilde
2Pimpelmees04-01-2020Bovensmilde
3Koolmees04-01-2020Bovensmilde
4Ekster04-01-2020Bovensmilde
5Vink04-01-2020Bovensmilde
6Roodborst04-01-2020Bovensmilde
7Heggenmus04-01-2020Bovensmilde
8Merel04-01-2020Bovensmilde
9Toendrarietgans04-01-2020Midden-Drenthe (gemeente)
10Houtduif04-01-2020Bovensmilde - Meesterswijk
11Kramsvogel04-01-2020Bovensmilde - Meesterswijk
12Blauwe Kiekendief04-01-2020Smilde - Jonkerswijk
13Buizerd04-01-2020Smilde - Jonkerswijk
14Zwarte Kraai04-01-2020Smilde - Jonkerswijk
15Kraanvogel04-01-2020Smilde - Jonkerswijk
16Grote Zilverreiger04-01-2020Smilde - Jonkerswijk
17Rietgors04-01-2020Smilde - Jonkerswijk
18Groenling04-01-2020Smilde - Jonkerswijk
19Aalscholver04-01-2020Smilde - Jonkerswijk
20Torenvalk04-01-2020Smilde - Jonkerswijk
21Blauwe Reiger04-01-2020Smilde - Jonkerswijk
22Kolgans04-01-2020Smilde - Jonkerswijk
23Kokmeeuw04-01-2020Bovensmilde
24Wilde Eend04-01-2020Assen - Tussengebied
25Kauw04-01-2020A28 - Assen
26Spreeuw04-01-2020A28 hmp 1895 Re
27Grauwe Gans04-01-2020A28 - Haren (Gr)
28Roek04-01-2020A28 hmp 1953
29Ooievaar04-01-2020Paterswolde - Buitengebied Noord
30Grote Zaagbek04-01-2020Eelderwolde
31Stormmeeuw04-01-2020Eelderwolde
32Kuifeend04-01-2020Eelderwolde
33Meerkoet04-01-2020Groningen - Corpus den Hoorn Zuid
34Zilvermeeuw04-01-2020Groningen - Corpus den Hoorn Zuid
35Scholekster04-01-2020Haren (Gr) - Hoornse Meer
36Pontische Meeuw04-01-2020Haren (Gr) - Hoornse Meer
37Fuut04-01-2020Groningen - Corpus den Hoorn Zuid
38Kleine Mantelmeeuw04-01-2020Groningen - Corpus den Hoorn Zuid
39Grote Mantelmeeuw04-01-2020Groningen - Corpus den Hoorn Zuid
40Geelpootmeeuw04-01-2020Haren (Gr) - Hoornse Meer
41Knobbelzwaan04-01-2020Brunstingermaden
42Grote Gele Kwikstaart05-01-2020Bovensmilde - Duikersloot e.o.
43Grote Lijster05-01-2020Bovensmilde - Duikersloot e.o.
44Grote Bonte Specht05-01-2020Assen - Witten e.o.
45Holenduif05-01-2020Bovensmilde - Duikersloot e.o.
46Witte Kwikstaart08-01-2020Reestdal t.h.v. De Havixhorst
47Koperwiek08-01-2020Assen - Witten e.o.
48Roze Pelikaan08-01-2020Meppel - Landgoed de Havixhorst
49Smient08-01-2020Westerveld (gemeente)
50Brandgans08-01-2020Westersche Veld
51Waterhoen08-01-2020Beilervaart
52Gaai08-01-2020Nottinger Maden
53Kleine Zwaan08-01-2020Brunstingermaden
54Kleine Rietgans08-01-2020Hijkersmilde - Boerenlaan
55Sperwer09-01-2020Bovensmilde
56Kuifleeuwerik11-01-2020Apeldoorn - Welgelegen
57Goudhaan11-01-2020Uddel - Meervelderbosch
58Boomklever11-01-2020Uddel - Langeberg
59Boomkruiper11-01-2020Uddel - Langeberg
60Tafeleend11-01-2020Oostvaardersplassen - Knardijk
61Slobeend11-01-2020Oostvaardersplassen - Praamweg - Wildroosters
62Putter11-01-2020Oostvaardersplassen - Praamweg - Wildroosters
63Krakeend11-01-2020Lelystad
64Nonnetje11-01-2020Lelystad - Houtribsluizen
65Topper11-01-2020Houtribdijk - Trintelhaven
66Kleine Regenwulp11-01-2020Kolhorn - Kaagpolder
67Wulp11-01-2020Kolhorn - Poolland
68Dodaars11-01-2020Den Oever - Voorhaven
69Middelste Zaagbek11-01-2020Wieringen (voormalige gemeente)
70Steenloper11-01-2020Den Oever - Noorderhaven
71Brilduiker11-01-2020Afsluitdijk - Noord-Holland
72Appelvink17-01-2020Assen - Arboretum
73Sijs19-01-2020Assen - Pelinckbos
74Amerikaanse Smient26-01-2020Zwolle - Uiterwaarden Overijsselse Vecht
75Schildraaf01-02-2020Leeuwarden - Het Vliet & Oranjebuurt
76Groene Specht08-02-2020Bovensmilde
77Graspieper09-02-2020Assen - Witten e.o.
78Drieteenstrandloper14-02-2020Katwijk aan Zee - strand
79Roodkeelduiker15-02-2020Katwijk aan Zee
80Dwergmeeuw15-02-2020Katwijk aan Zee
81Zwarte Zee-eend15-02-2020Katwijk aan Zee
82Wilde Zwaan18-02-2020Midden-Drenthe (gemeente)
83Bergeend01-03-2020Vierhuizen - Buitengebied West
84Veldleeuwerik01-03-2020Vierhuizen - Buitengebied West
85Slechtvalk01-03-2020Lauwersmeer - Vlinderbalg
86Kievit01-03-2020Lauwersmeer - Vlinderbalg
87Roodhalsfuut01-03-2020Lauwersoog - Haven
88Pijlstaart01-03-2020Lauwersmeer - Bantpolder
89Grutto01-03-2020Lauwersmeer - Ezumakeeg Zuid
90Kuifmees05-03-2020Assen - Asserbos
91Raaf07-03-2020Ravenswoud - Compagnonsbosschen
92Zwarte Specht07-03-2020Fochtelo?rveen - Uitkijktoren Ravenswoud e.o.
93Roodborsttapuit07-03-2020Fochtelo?rveen - Compagnonsveld
94Watersnip07-03-2020Fochtelo?rveen - Drenthe
95Tjiftjaf16-03-2020Bovensmilde
96Geelgors20-03-2020Fochtelo?rveen - Uitkijktoren Ravenswoud e.o.
97Klapekster20-03-2020Fochtelo?rveen - Friesland
98Zwarte Mees22-03-2020Fochtelo?rveen - Bankenbosch
99Zeearend23-03-2020Bovensmilde
100Tapuit25-03-2020Fochtelo?rveen - Compagnonsveld
101Matkop26-03-2020Fochtelo?rveen - Kolonieveld
102Waterral26-03-2020Fochtelo?rveen - Kolonieveld
103Staartmees26-03-2020Fochtelo?rveen - Kolonieveld
104Boerenzwaluw05-04-2020Fochtelo?rveen - Zuidoost - fietspad e.o.
105Fitis05-04-2020Fochtelo?rveen - Zuidoost - fietspad e.o.
106Boompieper05-04-2020Fochtelo?rveen - Kolonieveld
107Kneu05-04-2020Fochtelo?rveen - Kolonieveld
108Zwarte Roodstaart06-04-2020Bovensmilde
109Visarend06-04-2020Bovensmilde
110Zwartkop07-04-2020Bovensmilde
111Ringmus07-04-2020Bovensmilde
112Huiszwaluw08-04-2020Bovensmilde
113Witgat08-04-2020Fochtelo?rveen - Drenthe
114Wintertaling08-04-2020Reitdiep - Ezinge tot Zoutkamp
115Blauwborst08-04-2020Vierhuizen - Buitengebied West
116Bruine Kiekendief08-04-2020Lauwersmeer - Zoutkamperril
117Beflijster08-04-2020Lauwersoog - Haven
118Turkse Tortel11-04-2020Lauwerzijl - Buitengebied Noord
119Winterkoning11-04-2020Lauwerzijl - Buitengebied Noord
120Rietzanger11-04-2020Lauwersmeer - Zoutkamperril
121Tureluur11-04-2020Vierhuizen - Buitengebied West
122Kluut11-04-2020Lauwersmeer - Jaap Deensgat
123Kleine Plevier11-04-2020Lauwersmeer - Jaap Deensgat
124Goudvink11-04-2020Lauwersmeer - Groningen
125Zanglijster11-04-2020Lauwersmeer - Groningen
126Gekraagde Roodstaart11-04-2020Lauwersoog - Robbenoort
127Rotgans11-04-2020Lauwersoog - Zeesluizen e.o. - Groninger gedeelte
128Bontbekplevier11-04-2020Lauwersmeer - Ezumakeeg Zuid
129Kemphaan11-04-2020Lauwersmeer - Ezumakeeg Zuid
130Goudplevier11-04-2020Lauwersmeer - Ezumakeeg Zuid
131Bonte Strandloper11-04-2020Lauwersmeer - Ezumakeeg Zuid
132Gele Kwikstaart18-04-2020Eemshaven - Oost
133Paapje18-04-2020Eemshaven - Oost
134Smelleken18-04-2020Eemshaven - West
135Oeverzwaluw18-04-2020Emmapolder - Ruidhorn
136Gierzwaluw22-04-2020Bovensmilde
137Grote Stern25-04-2020Texel - Robbenjager
138Braamsluiper25-04-2020Texel - Sebastopol
139Grasmus25-04-2020Texel - Sebastopol
140Lepelaar25-04-2020Texel - De Cocksdorp
141Hop26-04-2020Texel - Witte Hoek - oost
142Regenwulp26-04-2020Texel - De Schorren
143Rosse Grutto26-04-2020Texel - De Schorren
144Groenpootruiter26-04-2020Texel - Polder het Noorden - Utopia
145Koekoek26-04-2020Texel - De Slufter
146Bosruiter26-04-2020Texel - Hanenplas
147Nachtegaal26-04-2020Texel - Vakantiepark Sluftervallei
148Oeverloper26-04-2020Texel - Robbenjager
149Noordse Stern26-04-2020Texel - Oude Sluishoek
150Dwergstern26-04-2020Texel - Oude Sluishoek
151Engelse Kwikstaart26-04-2020Texel - De Schans
152Kleine Zilverreiger26-04-2020Texel - Redoute
153Flamingo26-04-2020Texel - Prins Hendrik Polder - Molenkolk
154Boomleeuwerik26-04-2020Texel - Heidehof
155Morinelplevier27-04-2020Texel - Eierland - Hollandseweg
156Koningseider27-04-2020Texel - IJzeren Kaap e.o.
157Sprinkhaanzanger28-04-2020Texel - Parkeerterrein Jan Ayeslag
158Eider28-04-2020Texel - Mokbaai
159Kleine Karekiet29-04-2020Texel - Madura
160Paarse Strandloper29-04-2020Texel - Eierlandse Dam
161Havik29-04-2020Texel - De Tuintjes
162Boomvalk30-04-2020Texel - De Muy
163Rouwkwikstaart30-04-2020Texel - Polder Wassenaar
164Tuinfluiter30-04-2020Texel - Dorpzicht
165Zilverplevier01-05-2020Texel - Volharding
166Kleine Strandloper01-05-2020Texel - Volharding
167Zomertaling01-05-2020Texel - Robbenjager
168Kanoet01-05-2020Texel - Wagejot
169Witbuikrotgans01-05-2020Texel - De Cocksdorp
170Zwarte Rotgans01-05-2020Texel - De Schans
171Bonte Vliegenvanger02-05-2020Texel - Staatsbossen - Heidvlakweg
172Geoorde Fuut05-05-2020Zuidlaardermeergebied - Onnerpolder
173Wielewaal08-05-2020Zorgvlied - Canada e.o.
174Snor09-05-2020Reitdiep - Ezinge tot Zoutkamp
175Noordse Kwikstaart09-05-2020Vierhuizen - Buitengebied West
176Witvleugelstern09-05-2020Lauwersmeer - Ezumakeeg Noord
177Roerdomp12-05-2020De Onlanden - Blauwvennen
178Grauwe Vliegenvanger13-05-2020Fochtelo?rveen - Bufferzone
179Bosrietzanger19-05-2020De Onlanden - Polder Lage Land
180Nachtzwaluw20-05-2020Drents-Friese Wold - Ganzenpoel
181Rode Wouw31-05-2020Bovensmilde
182Wespendief31-05-2020Bovensmilde
183Zwarte Stern01-06-2020Zuidlaardermeergebied - Onnerpolder
184Witwangstern01-06-2020Zuidlaardermeergebied - Onnerpolder
185Steltkluut01-06-2020Zuidlaardermeergebied - Onnerpolder
186Grauwe Klauwier16-06-2020Fochtelo?rveen - Compagnonsveld
187Fluiter20-06-2020Noordhollands Duinreservaat - Terrein Bergen Noord
188Visdief22-06-2020Groningen - Vinkhuizen Noord
189Dougalls Stern27-06-2020Camperduin - De Putten
190Zwarte Ruiter27-06-2020Camperduin - Vereenigde Harger- en Pettemerpolder
191Aziatische Goudplevier27-06-2020Camperduin - Vereenigde Harger- en Pettemerpolder
192Roodmus27-06-2020Den Helder - Fort Dirksz Admiraal
193Purperreiger24-07-2020Weerribben - Woldlakebos
194IJsvogel27-07-2020Lauwersmeer - Lauwersoogbos
195Grauwe Kiekendief01-08-2020Finsterwolde - Reiderwolderpolder
196Steppekiekendief01-08-2020Finsterwolde - Reiderwolderpolder
197Lachstern01-08-2020Oude Pekela - Polder Nieuwe Compagnie
198Kwartel06-08-2020Bovensmilde
199Steenuil16-08-2020Ommen - Zuid / Brug over Vecht
200Casarca17-08-2020Vilsteren - De Bergjes
201Kruisbek19-08-2020Drents-Friese Wold - De Goede Weide
202Reuzenstern24-08-2020Lauwersmeer - Ezumakeeg Noord
203Krombekstrandloper24-08-2020Lauwersmeer - Ezumakeeg Noord
204Temmincks Strandloper24-08-2020Lauwersmeer - Ezumakeeg Noord
205Gestreepte Strandloper20-09-2020Dannemeer - Slochtermeenteweg tot Meenteweg
206Roodpootvalk20-09-2020Roden West
207Kerkuil27-09-2020Assen - Witten e.o.
208Drieteenmeeuw27-09-2020Lauwersmeer - Kustweg
209Keep04-10-2020Lauwersmeer - Booze Wijf
210Siberische Tjiftjaf09-10-2020Lauwersmeer - Groningen
211Sneeuwgors09-10-2020Texel - Haven Oudeschild
212Vuurgoudhaan09-10-2020Texel - Polder het Noorden - Utopia
213Bladkoning09-10-2020Texel - Dorpzicht
214Jan-van-gent10-10-2020Texel - Paal 15 / Westerslag
215Zeekoet10-10-2020Texel - Paal 15 / Westerslag
216Kleine Jager10-10-2020Texel - Paal 15 / Westerslag
217Grauwe Franjepoot10-10-2020Texel - Dorpzicht
218Rosse Franjepoot10-10-2020Texel - Dorpzicht
219Izabeltapuit11-10-2020Texel - De Tuintjes
220Zwartkopgors11-10-2020Texel - De Koog - Staatsbossen - noord
221Pallas' Boszanger13-10-2020Texel - Eierland - Tamarisk
222Europese Kanarie14-10-2020Texel - Reddingsboothuis
223Roze Spreeuw14-10-2020Texel - Robbenjager
224Kleine Barmsijs14-10-2020Texel - Krimbos - noord
225Oeverpieper16-10-2020Texel - Paal 20 / De Koog (Noordzee)
226Waterspreeuw13-11-2020Assen - De Haar
227Strandleeuwerik13-11-2020Peazemerlannen
228IJsgors13-11-2020Peazemerlannen
229Vale Lijster15-11-2020Paesens
230Houtsnip19-11-2020Bovensmilde
231Zwartkopmeeuw20-11-2020Groningen - Corpus den Hoorn Zuid

Jaarlijsten: