Japanse Pestvogel

Bombycilla japonica
Japanse Pestvogel, 13 maart 2005, Wageningen

Deze vogel broedt in de Oost-Siberische taiga in naaldwouden. De broedtijd is betrekkelijk laat (juni - juli). De vogels overwinteren iets zuidelijker in Japan en Korea en verblijven dan in loofbossen en ook in parken en grote tuinen

Update 11 augustus 2020 CDNA:

De commissie heeft de Japanse Pestvogel van 3 maart - 1 april 2005 te Wageningen, GE ook na herroulatie unaniem niet aanvaard. Dit geval betrof een adult mannetje met zowel afwijkende lakplaatjes in de vleugel als een afwijkende lichte kleur van de staartpentoppen. Aanleiding voor herroulatie vormde het artikel van Jansen (2019) waarin variatie in staartkleur bij Japanse Pestvogel nader is onderzocht aan de hand van museumbalgen. Hierin werd aangetoond dat lichte staartpentoppen van nature voorkomen bij sommige Japanse Pestvogels, en geconcludeerd dat dit kenmerk niet kan worden opgevat als aanwijzing voor herkomst uit gevangenschap. De vogels met een lichte staartkleur uit het artikel waren echter geen van alle adulte mannetjes. De kleurvariatie van de lakplaatjes wordt daarnaast in het artikel niet behandeld. Voor de nauwverwante Cederpestvogel is aangetoond dat een afwijkende staartkleur dieetgerelateerd is en niet genetisch bepaald. Het is aannemelijk dat dit ook voor Japanse Pestvogel geldt. Een adulte vrouw Japanse Pestvogel dood gevonden te Amsterdam, NH op 30 september 2004 werd door de CDNA destijds als een ontsnapte vogel beschouwd. Ook deze vogel had een vergelijkbare kleurafwijking van de staartpunt. De commissie acht vagrancy potential van Japanse Pestvogel klein, óók tijdens een invasie van Pestvogels. Van Pestvogel en Cederpestvogel zijn grote trekafstanden bewezen, zowel in N‑Z als in O‑W richting. Japanse Pestvogel is een korte-afstandstrekker in overwegend N-Z richting. Tot slot betrof het een adult mannetje, wat slechts bij een minderheid van afgedwaalde zangvogels voorkomt. Op basis van een optelsom van deze overwegingen acht de commissie de alternatieve verklaring, een kooivogel waarvan delen van het kleed door voer verkleurd zijn, aannemelijker dan een wilde herkomst. 

Eerste Waarneming: 13 maart 2005

Waarnemingsplaats: Wageningen

Deze vogel is in eerste instantie als escape beschouwd vanwege de roze eindband van de staart. Deze zou rood moeten zijn. Naar aanleiding echter van een artikel van Justin Jansen in Dutch Birding van najaar 2019 gaat deze vogel in de her-roulatie omdat uit onderzoek blijkt dat ca. 5% van de populatie Japanse Pestvogels een dergelijke roze eindband blijkt te hebben.